fot. unsplash

Zajmowanie się dokumentami firmowymi i opracowywanie biznesplanów może wydawać się żmudne, trudne i niepotrzebne. Szczególnie gdy zakładamy niewielki biznes i jesteśmy przekonani, że będziemy w stanie oszacować bilans zysków i strat tylko na podstawie naszego wyczucia. Warto jednak poświęcić czas na sporządzenie dokładnego biznesplanu. Czym on właściwie jest? Biznesplan to dokument określający długoterminowe założenia i cele naszej działalności gospodarczej. Jest strategicznym planem firmy, określającym jej potencjalny rozwój i perspektywy na przyszłość. Uwzględnia również potencjalne zagrożenia, jakie mogą pojawić się w trakcie prowadzenia biznesu. Dlaczego warto sporządzić dokładny biznesplan dla firmy? Szczegółowy plan na biznes pozwoli nam spojrzeć na swoje cele z zupełnie innej perspektywy. Łatwiej jest zarządzać firmą i realizować jej cele, mając dokument pełniący rolę pomocniczego konspektu.

Etapy tworzenia biznesplanu 

Odpowiedni biznesplan dzieli się na kilka szczegółowo opisanych etapów. Powinien być wiarygodny, przejrzysty i napisany zrozumiałym językiem. Jeśli tworzymy go na własne potrzeby, nie musimy pisać według sztywnych reguł, ale na pewno warto trzymać się ogólnego wzorca.

fot.unsplash

1. Szczegółowy opis przedsiębiorstwa

Szczegółowy opis przedsiębiorstwa powinien prezentować firmę, jej cele i założenia. Umieszczamy w nim pełną nazwę naszej firmy, dane i życiorys założyciela, dane teleadresowe, dane organizacyjne, datę rozpoczęcia działalności, NIP, REGON, a także informacje o organie rejestrowym. Przedstawiamy w nim wszystkie produkty i usługi, jakie chcemy zaoferować klientom. Musimy wyargumentować dlaczego akurat nasz produkt ma szansę na sukces i co sprawia, że wyróżnia się na tle konkurencyjnych produktów.

2. Zarządzanie i pracownicy

W tej części biznesplanu zawieramy informacje o strukturze pracowniczej w naszej firmie. Należy zwrócić uwagę na takie aspekty jak liczba zatrudnionych osób, ich kwalifikacje i kompetencje, forma i okres zatrudnienia oraz polityka płacowa w przedsiębiorstwie.

3. Analiza rynku i konkurencji

Analiza otoczenia jest jednym z podstawowych elementów na jakie powinniśmy zwrócić szczególną uwagę. Obserwując rynek i mając wgląd w to, czym zajmuje się konkurencja, możemy bezpośrednio wpłynąć na działanie przedsiębiorstwa. W tej części biznesplanu należy szczegółowo opisać rynek, na którym działać będzie nasz biznes.

4. Plan marketingowy

Przemyślane strategie działania są podstawą do osiągnięcia sukcesu na rynku. Chcąc wprowadzić swoje produkty lub usługi, trzeba określić jaki jest popyt na nie i w jaki sposób możemy zaoferować  je klientom. Należy szczegółowo opisać proces ich dystrybucji i sprzedaży. Mianowicie czy zamierzamy sprzedawać dany produkt lub usługę poprzez własnych handlowców w firmie, czy raczej planujemy przekazać dystrybucję pośrednikom tj. dystrybutorom i hurtowniom. Najważniejsze jest sprawne i bezproblemowe działanie.

fot.unsplash

5. Plan finansowy

Plan finansowy jest dokumentem określającym orientacyjne przyszłe koszty i przychody firmy. Dlaczego warto go umieścić w swoim biznesplanie? Zalety planu finansowego:

  • Całkowita kontrola budżetu firmowego(mamy wgląd w to co pochłonie najwięcej kosztów)
  • Kompleksowe podejście do finansowych spraw firmy
  • Opracowany plan finansowy jest przejrzystym i ergonomicznym dokumentem
  • Plan finansowy jest Twoim niezbędnikiem, gdy podejmujesz kolejne decyzje w firmie
  • Umożliwia sprawność podejmowanych decyzji
  • Pozwala na usprawnienie komunikacji w przedsiębiorstwie
  • Jest motywacją pracowników do tego, aby stawiali na efektywność wykonywanej pracy
  • Plan finansowy jest niezbędnym dokumentem do analizy finansowej przedsiębiorstwa
  • Wyznacza wydatki i zyski na kilka następnych lat
  • Plan finansowy przyczynia się do minimalizacji zagrożeń i strat finansowych

6. Podsumowanie i wnioski

Ostatni element biznesplanu to podsumowanie i analiza potencjalnych strat i zysków. W tej części najlepiej jest wziąć pod uwagę analizę SWOT. Na jej podstawie można ocenić szansę powodzenia naszych założeń.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here