fot.unsplash

Zajmowanie się dokumentami firmowymi i opracowywanie biznesplanów może wydawać się żmudne, trudne i niepotrzebne. Szczególnie gdy zakładamy niewielki biznes i jesteśmy przekonani, że będziemy w stanie oszacować bilans zysków i strat tylko na podstawie naszego wyczucia. Warto jednak poświęcić czas na sporządzenie dokładnego biznesplanu i opracowanie dokumentu potrzebnego do minimalizacji strat w firmie, czyli planu finansowego. Opracowując skrupulatnie plan finansowy budujemy sobie podstawę do zapewnienia bezpieczeństwa w naszej firmie. Obecność planu finansowego jest szczególnie istotna w dobie wszechobecnych kryzysów, jakie panują na świecie i w naszym kraju. Najdokładniej mówiąc plan finansowy jest dokumentem określającym orientacyjne przyszłe koszty i przychody firmy. Jego obecność jest kluczowa szczególnie gdy dopiero zakładamy nasz biznes, ale też wtedy gdy go prowadzimy.

fot.unsplash

Zalety planu finansowego w Twojej firmie

 • Całkowita kontrola budżetu firmowego(mamy wgląd w to co pochłonie najwięcej kosztów)
 • Kompleksowe podejście do finansowych spraw firmy
 • Opracowany plan finansowy jest przejrzystym i ergonomicznym dokumentem
 • Plan finansowy jest Twoim niezbędnikiem, gdy podejmujesz kolejne decyzje w firmie
 • Umożliwia sprawność podejmowanych decyzji
 • Pozwala na usprawnienie komunikacji w przedsiębiorstwie
 • Jest motywacją pracowników do tego, aby stawiali na efektywność wykonywanej pracy
 • Plan finansowy jest niezbędnym dokumentem do analizy finansowej przedsiębiorstwa
 • Wyznacza wydatki i zyski na kilka następnych lat
 • Przyczynia się do minimalizacji zagrożeń i strat finansowych
fot.unsplash

Etapy tworzenia planu finansowego

Analiza finansowa przedsięwzięcia powinna składać się z bilansu zysków i strat, rachunków przepływów pieniężnych i analizy progu rentowności. Przygotowanie każdego planu finansowego dzieli się na pięć szczegółowych etapów.

 1. Wstępne określenie założeń i celów naszej firmy – powinno być to opisane w dokładny i przejrzysty sposób, niezbędne jest sporządzenie sprawozdań na temat przewidywanej przyszłości przedsiębiorstwa. W planie finansowym powinien znaleźć się przewidywany bilans zysków i strat, który określi przyszłą kondycję firmy.

2. Oszacowanie ilości środków finansowych, jakich będziemy potrzebować do wykonania      naszych założeń i celów firmowych.

3. Opracowanie prognoz finansowych na kolejne lata, przewidywania napływów i       strat w firmie.

4. Kontrola wykorzystania potrzebnych środków i analiza, czy wydatki firmowe były pokrywane ze środków finansowych zgodnie z polityką firmy.

5. Opracowanie taktyk przeciwdziałania konsekwencjom, jakie mogą pojawić się w       przypadku znacznych strat finansowych.

fot.unsplash

 

Plan finansowy a biznesplan

Plan finansowy jest niezbędnym elementem biznesplanu nastawionego na realizację założeń firmy i sprzedaż usług. Wlicza się w to również:

1. Prezentacja firmy, jej celów i założeń. Umieszczamy w niej pełną nazwę naszej firmy, dane założyciela, dane teleadresowe, dane organizacyjne, datę rozpoczęcia działalności, NIP, REGON, a także informacje o organie rejestrowym. Przedstawiamy w niej wszystkie produkty i usługi, jakie chcemy zaoferować klientom. Musimy wyargumentować dlaczego akurat nasz produkt ma szansę na sukces.

2. Analiza otoczenia – jest jednym z podstawowych elementów na jakie powinniśmy       zwrócić szczególną uwagę. Obserwując rynek i mając wgląd w to, czym zajmuje się   konkurencja, możemy bezpośrednio wpłynąć na działanie przedsiębiorstwa. Szczegółowo   można opisać to w osobnym planie marketingowym firmy.

3. Ustawienie strategii realizacyjnych firmy – przemyślane strategie działania są     podstawą do osiągnięcia sukcesu na rynku. Chcąc wprowadzić swoje produkty lub usługi,   trzeba określić jaki jest popyt na nie i w jaki sposób możemy zaoferować  je klientom.   Należy szczegółowo opisać proces ich dystrybucji i sprzedaży. Mianowicie czy zamierzamy   sprzedawać dany produkt lub usługę poprzez własnych handlowców w firmie, czy raczej   planujemy przekazać dystrybucję pośrednikom tj. dystrybutorom i hurtowniom.   Najważniejsze jest sprawne i bezproblemowe działanie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here