magazyn wynajem

Dostarczanie obiektów magazynowych, spedycyjnych i sortujących jest ważną częścią łańcucha dostaw zarówno dla dużych holdingów przemysłowych, jak i nowych firm. Ważne jest, aby zrozumieć, że każda firma jest wyjątkowa, więc wybór przestrzeni magazynowej do wynajęcia powinien być oparty na potrzebach firmy. Pozwoli to na stworzenie sprawnej logistyki, obniżenie kosztów transportu towarów oraz wybór magazynu w najlepszej możliwej cenie.

Magazyny na wynajem

Większość rodzajów działalności gospodarczej nie może być prowadzona bez wykorzystania obiektów magazynowych do przechowywania produktów, towarów i ładunków. Często zdarza się, że firma stara się jak najszybciej znaleźć odpowiedni magazyn, biorąc pod uwagę tylko dwa główne czynniki: powierzchnię i cenę. Takie podejście okazuje się jednak nieskuteczne, ponieważ pomijając inne ważne czynniki, można ostatecznie wybrać zupełnie nieopłacalną opcję.

Wynajem magazynu

Stan otaczającego terenu. Weź pod uwagę takie kwestie jak dostępność dogodnego parkingu dla pojazdów. Przed bramą dyspozycyjną musi być wystarczająco dużo miejsca, aby wszystkie rodzaje pojazdów mogły wjechać i wyjechać z magazynu. Idealna szerokość obszaru do zawracania musi być co najmniej dwa razy większa niż długość pojazdu.

Połączenia komunikacyjne. Ważną rolę odgrywa dostępność głównych arterii komunikacyjnych. Z pewnością należy ocenić lokalizację magazynu z logistycznego punktu widzenia. Korzystne wynajęcie powierzchni magazynowej nie jest możliwe bez wcześniejszego oszacowania przepływu towarów do Państwa firmy. Z tymi danymi musi być skorelowana liczba wyposażonych bram w magazynie do przyjmowania i wydawania towarów. Na przykład, dla magazynów klasy A zaleca się jedną bramę na 500 metrów kwadratowych powierzchni magazynowej, dla innych klas magazynów przewiduje się jedną bramę na 1000 metrów kwadratowych.

Szczególną uwagę należy zwrócić na stan cokołu i podłóg wewnątrz magazynu. Pęknięcia, widoczne spadki i oznaki nieszczelności dachu powinny Cię zaalarmować.

Niektóre kategorie towarów muszą być przechowywane w ściśle określonych zakresach temperatury i wilgotności. Na przykład środki spożywcze i farmaceutyki. Produkty drewniane i ciecze łatwopalne są klasyfikowane jako produkty łatwopalne. Do składowania tego typu towarów potrzebny jest magazyn spełniający normy przeciwpożarowe, wyposażony w systemy przeciwpożarowe i wentylację.

Im większe zapotrzebowanie na przechowywanie produktów, tym wyższe koszty wynajmu magazynu. Po podjęciu decyzji, które kategorie towarów chcesz przechowywać, łatwiej jest wiedzieć, jaki rodzaj magazynu jest wymagany.

Magazyn wynajem

Magazyn zamrażalniczy jest używany do zamrażania produktów. Na przykład ryby, mięso lub warzywa.

Magazyny chłodnicze przeznaczone są dla produktów spożywczych, ale pod warunkiem, że towary będą przechowywane przez minimalny okres czasu.

Magazyny chłodnicze – do przechowywania produktów rolnych i towarów wymagających określonego reżimu temperaturowego. W przeciwieństwie do chłodni, magazyny chłodnicze wyposażone są w izolację cieplną i szczelne systemy uszczelniające. Zapewnia to optymalną temperaturę przechowywania i umożliwia cyrkulację powietrza we wnętrzu.

Suche magazyny służą do przechowywania grup towarów, które nie wymagają specjalnej kontroli temperatury. Na przykład materiały budowlane, meble i ubrania.Magazyny ciepłe służą do przechowywania produktów w temperaturach powyżej zera. Na przykład owoce, instrumenty muzyczne i wyroby metalowe. Magazyny wielotemperaturowe są niezbędne dla przedsiębiorców, którzy w jednym obiekcie magazynowym planują składować kategorie towarów o różnych warunkach przechowywania.

Lokalizacja magazynu wpływa na koszt wynajmu oraz koszt transportu towarów do odbiorcy końcowego. Jeśli dla firmy ważna jest szybkość dostaw, to najlepszym rozwiązaniem jest wynajęcie magazynu w obrębie miasta z dogodnymi połączeniami komunikacyjnymi. Firmy, które specjalizują się w handlu hurtowym z dostawą własną z magazynu, powinny zapewnić dogodny dojazd do budynku dowolnym środkiem transportu. Jeśli centrum magazynowe jest potrzebne do sezonowego przechowywania produktów, nie zawsze wskazane jest szukanie lokali do wynajęcia w granicach miasta.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here