Inwestować można na wiele różnych sposobów. Można zakupywać nieruchomości, złoto albo ”zamrażać” pieniądze na lokatach bankowych. Na pewno nigdy nie warto pozostawiać środków bez możliwości ich pomnożenia. Jak już zapewne wiesz – pieniądze lubią być w obiegu. Odpowiednio zainwestowane zwracają się zawsze z dodatkowym zyskiem.  Co zrobić z nadwyżką pieniężną? Zastanawiasz się nad tym, gdzie możesz ulokować swoje oszczędności? Pomyśl o funduszach inwestycyjnych. Są one formą zbiorowego inwestowania w różne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego czy inne prawa majątkowe. Fundusze są alternatywą do znanych Ci lokat bankowych i kont oszczędnościowych. Inwestując w fundusze nie zamrażasz pieniędzy na koncie i możesz zrezygnować w każdej chwili. Tym samym wszystkie zainwestowane środki wracają na Twoje konto bankowe. Brzmi zachęcająco? Niski koszt wejścia i wysokie prowizje zachęcają do zainteresowania się tą formą inwestycji. Sprawdź, czy jest ona dla Ciebie. Fundusze inwestycyjne – co musisz o nich wiedzieć? Jakie mają zalety?

fot.unsplash

Po co w ogóle inwestować?

Dzięki inwestowaniu pomnażasz swój kapitał, zapewniasz bezpieczeństwo sobie i swojej rodzinie, dbasz o swoją emeryturę i.. cieszysz się ze swojego życia. Nie mówiąc już o tym, że unikasz negatywnych skutków inflacji i tym samym chronisz swoje pieniądze. Inwestowanie potrafi zapewnić nam zastrzyk adrenaliny, co jest korzystne w małych ilościach. Można powiedzieć, że inwestowanie uzależnia, ale nie jest to nic złego – wciąż chcemy więcej i tym samym uczymy się w jaki sposób możemy to zrobić. Oczywiście ma to najczęściej same pozytywne skutki. Inwestowanie prowadzi nas do stanu  w życiu, który nazywamy niezależnością finansową. Możesz osiągnąć to lokując pieniądze w fundusze inwestycyjne np. ETF-y.

fot.unsplash

Rodzaje funduszy inwestycyjnych

Fundusze inwestycyjne dzielą się na fundusze otwarte i zamknięte. Jakie są między nimi różnice? Aktywa funduszu otwartego są podzielone na jednostki, natomiast w przypadku funduszu zamkniętego na certyfikaty inwestycyjne. Fundusz inwestycyjny otwarty może lokować aktywa w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, tytuły uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych i depozyty bankowe. Fundusz inwestycyjny zamknięty może inwestować w papiery wartościowe, waluty, udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością czy prawa majątkowe.

Fundusze inwestycyjne możemy również podzielić biorąc pod uwagę ich politykę lokacyjną. Z tego względu wyróżniamy między innymi fundusze:

  1. Akcyjne – są to fundusze, które inwestują przede wszystkim w akcje i papiery wartościowe.
  2. Mieszane – są to fundusze, które lokują aktywa w akcje, papiery wartościowe, dłużne papiery wartościowe i inne instrumenty wartościowe.
  3. Dłużnych papierów wartościowych – są to fundusze obligacji skarbowych, korporacyjnych i fundusze uniwersalne. Charakteryzują się niskim stopniem ryzyka inwestycyjnego.
  4. Nieruchomości – są to fundusze lokujące aktywa w nieruchomości poprzez spółki celowe, w celu uzyskania dochodów z ich wynajmu.
  5. Aktywów niepublicznych – są to fundusze lokujące aktywa przede wszystkim w akcje spółek akcyjnych nienotowanych na giełdzie i udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.
  6. Absolutnej stopy zwroty – są to fundusze nastawione na lokowanie aktywów w odpowiednio dobrany portfel inwestycyjny. Ich celem jest osiągnięcie założonych wcześniej stóp zwrotu.
  7. Branżowe – są to fundusze, których celem jest inwestycja w branże przemysłowe. Są obarczone ryzykiem finansowym, gdyż stopień zwrotu inwestycji zależy wyłącznie od sukcesu danego przedsiębiorstwa.

Zanim zainwestujesz w dany fundusz inwestycyjny, poznaj najważniejsze zasady

fot.unsplash

Opracuj plan działania

Twoje wyniki( stopy zwrotu) zależą od przyjętej strategii działania. Wybierz fundusz w jaki jesteś w stanie zainwestować, oceń ryzyko finansowe i prawdopodobieństwo osiągnięcia założonego wyniku. Zapytaj siebie jaki jest Twój dokładny cel inwestycji – w końcu różne cele inwestycyjne mogą rozkładać się w czasie. Jeśli planujesz zbierać na emeryturę, potrzebujesz raczej inwestować w długotrwałe obligacje aniżeli te trwające krótki okres czasu.

Zadbaj o poduszkę finansową

Zanim zaczniesz inwestować w fundusze, powinieneś pamiętać o zabezpieczeniu swoich oszczędności. Dopóki Twoje inwestycje w fundusze nie będą na Ciebie pracować, będziesz mógł zawsze skorzystać z zachowanych wcześniej środków( ich akurat nie inwestuj)

Trzymaj emocje na wodzy

Nadmierna emocjonalność nie jest sprzymierzeńcem żadnego inwestora. Liczy się przede wszystkim trzeźwość myślenia i skupienie na danym celu. Tylko to pozwoli wybrać odpowiednie produkty akcyjne i bezpiecznie budować portfel inwestycyjny.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here