Ile lat po śmierci spadkodawcy można domagać się zachowku?

Ile lat po śmierci spadkodawcy można domagać się zachowku?

W polskim prawie spadkowym istnieje instytucja zachowku, która ma na celu zabezpieczenie interesów najbliższych członków rodziny po śmierci spadkodawcy. Zachowek to część spadku, do której uprawnieni są zstępni, małżonek oraz rodzice spadkodawcy. Jednakże, istnieje pewien okres, w którym można domagać się zachowku po śmierci spadkodawcy.

Okres przedawnienia roszczenia o zachowek

Zgodnie z polskim prawem, roszczenie o zachowek przedawnia się po upływie 10 lat od dnia otwarcia spadku. Oznacza to, że osoby uprawnione do zachowku mają 10 lat na zgłoszenie swojego roszczenia. Po upływie tego okresu, roszczenie staje się bezskuteczne i nie można już domagać się zachowku.

Wyjątki od okresu przedawnienia

W niektórych sytuacjach, okres przedawnienia roszczenia o zachowek może zostać przerwany lub zawieszony. Przerwanie okresu przedawnienia następuje w przypadku wszczęcia postępowania sądowego w sprawie zachowku. Jeśli sąd rozpocznie postępowanie, okres przedawnienia zostaje przerwany i zaczyna liczyć się od nowa. Zawieszenie okresu przedawnienia może mieć miejsce w przypadku, gdy osoba uprawniona do zachowku jest niezdolna do czynności prawnych, na przykład z powodu choroby lub niepełnoletniości. Okres przedawnienia zostaje wtedy zawieszony do momentu, gdy osoba ta stanie się zdolna do czynności prawnych.

Wysokość zachowku

Wysokość zachowku zależy od wartości spadku oraz liczby osób uprawnionych do zachowku. Zgodnie z polskim prawem, zachowek wynosi połowę wartości spadku, jeśli spadkodawca pozostawił jednego uprawnionego, lub jedną trzecią wartości spadku, jeśli spadkodawca pozostawił więcej niż jednego uprawnionego. Wartość spadku obejmuje zarówno majątek ruchomy, jak i nieruchomy, który pozostawił po sobie spadkodawca.

Procedura zgłoszenia roszczenia o zachowek

Aby domagać się zachowku, osoba uprawniona musi złożyć odpowiedni wniosek do sądu. Wniosek powinien zawierać informacje dotyczące spadkodawcy, osoby uprawnionej do zachowku oraz wartości spadku. Należy również dołączyć wszelkie dokumenty potwierdzające prawo do zachowku, takie jak akt zgonu spadkodawcy, akt małżeństwa, dokumenty potwierdzające pokrewieństwo, a także dokumenty dotyczące wartości spadku.

Podsumowanie

Okres, w którym można domagać się zachowku po śmierci spadkodawcy, wynosi 10 lat od dnia otwarcia spadku. Po upływie tego okresu, roszczenie staje się bezskuteczne. Istnieją jednak wyjątki od tego okresu, takie jak przerwanie lub zawieszenie okresu przedawnienia. Wysokość zachowku zależy od wartości spadku oraz liczby osób uprawnionych. Aby zgłosić roszczenie o zachowek, należy złożyć odpowiedni wniosek do sądu wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi prawo do zachowku.

Wezwanie do działania: Zgodnie z polskim prawem, można domagać się zachowku do 6 lat od daty śmierci spadkodawcy. Zachowek jest prawnym uprawnieniem, które przysługuje pewnym osobom związanych z zmarłym. Jeśli uważasz, że masz prawo do zachowku, skonsultuj się z prawnikiem lub notariuszem, aby uzyskać szczegółowe informacje i porady dotyczące Twojej sytuacji.

Link tagu HTML: https://miejscy.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here