Cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym

Władze państwowe, organizacje międzynardowe i pozostałe organy mogą bezpiecznie funkcjonować w sieci wyłącznie przy zastosowaniu odpowiedniej ochrony cyberprzestrzeni. Liczba incydentów komputerowych i nowych zagrożeń stale wzrasta, dlatego konieczne jest nieprzerwane wprowadzanie zmian, które zapewnią użytkownikom sieci należyte bezpieczeństwo. Poznaj zagrożenia czyhające w cyberprzestrzeni i sprawdź, jak się przed nimi bronić.

Jak postępująca cyfryzacja wpływa na bezpieczeństwo organizacji publicznych?

Obecnie prawie wszystkie ważne i poufne dane przechowywane są na komputerze lub w internecie. W ciągu ostatnich trzech lat proces digitalizacji informacji gwałtownie przyspieszył. Rozpowszechniono elektroniczny obieg dokumentów i wprowadzono dostęp do wspólnych zasobów w chmurze. Automatyzacja niektórych procesów zwiększa komfort obywateli, którzy mogą już załatwiać sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, jednak niesie za sobą poważne ryzyko upublicznienia wrażliwych danych. Atak hakerski może ujawnić na przykład imię i nazwisko, numer PESEL oraz miejsce zamieszkania konkretnej osoby. W związku z pojawiającymi się zagrożeniami, organizacje sektora publicznego decydują się na zatrudnianie informatyków, których specjalizacją jest zarządzanie cyberbezpieczeństwem.

Jak atakują cyberprzestępcy?

Hakerzy wykorzystują najsłabsze punkty systemów bezpieczeństwa. Mogą oni na przykład włamywać się na skrzynki mailowe polityków, gdzie znajduje się poufna korespondencja. Urzędy często padają ofiarą ataków szerzących dezinformację, utrudniających funkcjonowanie lub wykradających informacje. Przestępcy mogą w ten sposób pozyskać dane osobowe obywateli i wykorzystać je do wcześniej założonych celów. Zarządzanie cyberbezpieczeństwem to złożony i dynamiczny proces. Hakerzy wciąż znajdują nowe sposoby ataków – ostatnio skrzynki mailowe pracowników sektora publicznego zalały wiadomości zawierające linki i załączniki ze złośliwym oprogramowaniem ransomware, które może zablokować dostęp do systemu komputerowego.

Co zrobić, by dane organizacji były bezpieczne?

Pracownicy i kierownicy sektora publicznego powinni stosować dobre praktyki, które poprawiają bezpieczeństwo w sieci. Należą do nich na przykład:

  • zasada ograniczonego zaufania,
  • przydzielanie wyłącznie minimum niezbędnych uprawnień w sieci,
  • bieżące porządkowanie zasobów cyfrowych,
  • przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa, które pozwolą wyeliminować najsłabsze punkty systemu.

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni zapewnia stosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które są wdrażane przez odpowiednio przeszkolonych informatyków. Wiedzę na temat skutecznego zarządzania cyberbezpieczeństwem można zdobyć w jednej z najlepszych w kraju szkół wyższych, takich, jak WSEH Bielsko-Biała.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here